ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
КАФЕДРЫ ЭНДОДОНТИИ
ПЕНСИЛЬВАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ОНЛАЙН-СИМПОЗИУМИ ҲАРСОЛАИ GoEndo
14 апрел, аз соати 10-00 то 16-00
Академияи MB2
MB2 АКМАДЕМИЯСЫ өзүнүн биринчи эл аралык онлайн конгрессине чакырат.

Стомотология илиминин өнүгүүсү сөзсүз түрдө врач-стомотологтордун мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү жыйынтыктардын жана корутундулардын пайда болушу менен байланышкан. Ошондуктан биздин мугалимдерибиз, биздин көз караштагы жана биз окуткан жогорку деңгээлдеги эндодонттук дарылоо концепциясы менен бөлүшөт. Максат – эндодонтия көйгөйлөрү менен кызыккандарга жардам берүү, ийгиликтүү практикага умтулуу жана өң жыйынтыкка алып келүүчү методдор менен тендецияларда туура багыт алуу.

Симпозиум стомотолог-терапевт, жалпы профильдеги стомотолог жана эндодонтия тармагында практикалык өсүп-өрүкүндөөгө умтулган бардык адистер үчүн пайдалуу болот.

Сизге чет өлкөлүк кесиптештериңиздин ийгиликтүү тажрыйбасын өздөштүрүүгө, дүйнөлүк эндодонтиясындагы акыркы жетишкендиктери менен таанышууга жана эндодонтиялык дарылоонун стратегиясы жана тактикасы жөнүндө көптөгөн идеяларды карап чыгууга, бул адистикте жаңы горизонтторду ачууга мүмкүнчүлүк берилет.

Забони расмии чорабинӣ: англисӣ, бо тарҷумаи синхронии русӣ.
Биздин миссиябыз жана максатыбыз
МБ2 мектебинде дарыгерлерди окутуу глобалдуу: биз микрохирургия жана эндодонтия тармагындагы адистер саналуу гана болбошун, ыкма өзү күнүмдүк практика болушун, биздин тиштерди куткаруу ишибиз илим менен негизделишин кыялданабыз. Эгер сизге ушундай форматтагы окуу кызыктуу болсо, биз жолугушуу белгилеп жана бардыгын маектешебиз.
Катышуу баасы:
35$
Мени менен байланыш:
50 иштирокчии аввал вебинарро ҳамчун тӯҳфа мегиранд: "Микроҷарроҳии апикалӣ барои терапевтҳо"
Мы в соц.сетях